yy6080午夜福利视频未满十八

yy6080午夜福利视频未满十八

此由血养其胎,阴虚火亢,痰气厥逆,故令痫仆。桔梗之苦,能下喉中之气。

烦躁加童便者,虚而有火也。室女思其男而不得,则有留血。

尝坐于浴室汤中一时许,服药神良。又尾之曰∶服之无有不效。

故用麦门冬清肺,以开其降下之源。 木香、丁香、砂仁、橘皮,所以行气。

湿流百节,故令体重节痛;脾胃虚衰,不能运化精微,故令口干无味。《本事》云∶飞尸者,游走皮肤,穿脏腑,每发刺痛,变作无常。

陈氏云∶阳明主肌肉,胃气充足,则肌肉温暖,自然光泽起胀,而无痒塌之患。取磁石一斤,研末,浸酒中三日,乃可饮取醉。

Leave a Reply